Gedenktekens | Inscripties | Restauraties| Blue Havens Boogie | Kleine sculpturen | Beeldentuin | Monumentale sculpturen | Vissersnamen Monument | Mariakapel | Keltisch Kruis
Malland Plaquette | Poesjkin Steen | Lorentz monument | Johannes Vermeer | Beeldhouw Symposium Sprimont |
Monument voor de vergeten mens | Adres | E-mail

                                                                                        
 


Keltisch Kruis

Een van mijn specialiteiten is inmiddels het, in samenspraak met de nabestaanden, ontwerpen en uitvoeren van Keltische kruizen in natuursteen. Voordat ik hieraan begin, moet ik eerst informeren bij de begraafplaats wat de mogelijkheden of voorwaarden zijn. De maatvoering is hierbij belangrijk. Inmiddels zijn de meeste begraafplaatsen een stuk vrijer in hun toestemming dan vroeger. De Keltische kruizen die ik maak zijn vanaf 60 cm hoog. Bij kruizen van dit formaat wordt vaak gekozen voor een liggende letterplaat of voetstuk waar de inscriptie met naam en overlijdensdatum, omdat er op het kruis weinig plaats is voor de gewenste vermeldingen. De Keltische kruizen voorzie ik van vlechtwerk, waarbij de keuze wordt gelaten of afgestemd met de nabestaande. De figuraties worden vaak gekozen aan de hand van thema’s die voor de overledene van belang waren. De Keltische kruizen kunnen, naar wens, gecompleteerd worden met omrandingen waarin planten, kiezels, split en dergelijke in kunnen worden geplaatst. Bij de cruciale keuzemomenten tijdens het vervaardigingsproces, mail ik informatie en foto’s door naar de opdrachtgever en wordt zo nodig afgestemd of aangepast.

 

 

Persoonlijk

 
  

 

 

                                                                                                                                                                  Voor een uniek grafmonument
Home | Adres | E-mail
.

Keltisch Kruis van kalksteen